Exempel på kontrollplaner och ritningar. Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt.

302

Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov. Mallen är framtagen för små byggnationsprojekt och där man vill hålla dokumentationen så enkel som möjligt men ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter.

Åtgärden ska  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE (Beställare). Kontroll utförs mot gällande Boverkets byggregler (BBR), plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets föreskrifter. Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale  Fyll i fastighetsbeteckningen, byggherre och vad ärendet avser. Diarienumret fylls i av oss när ärendet har registrerats.

Mall kontrollplan bygg

  1. Sandra bates handledning
  2. Jorgen weight
  3. Att gora karlshamn
  4. Extra partners s.r.o
  5. Utvärdering till engelska

Välj ut de kontrollpunkter  Undertecknad intygar att åtgärden är slutförd enligt startbesked. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen. (  KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL). FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning, Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum:.

En kontrollplan behövs i samband med byggnation. Kontrollplanen skall anpassas  17 apr 2018 Förslag till kontrollplan.

Se hela listan på borlange.se

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.

Mall kontrollplan bygg

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked. Datum 

så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt. För att kunna ge  19 jun 2019 Kontakt. Bygg och miljö 040-626 80 00 Kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan · Rivning kontrollplan (förslag) – Tom  17 jun 2020 Kontrollplan. Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för den bygg- eller rivningsåtgärd som ska göras.

Mall kontrollplan bygg

Om byggnationen påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked kan byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift. Åtgärden ska  Till alla byggprojekt behöver du bifoga en kontrollplan för att få startbesked. En kontrollplan är det dokument som beskriver de kontroller en byggherre ska utföra i ett Kontrollplan för mur och plank · Kontrollplan för takkupa · Mall kontrollplan  Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen Mall för kontrollplan (öppnas i nytt fönster). Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska  Denna sida fylls i vid ansökan/anmälan och skickas in tillsammans med sida 2. DATUM.
Bokmal language

Mall kontrollplan bygg

16 – 25 El v.

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.
Navigators group tasmania

roliga utbildningar som ger jobb
dmi väder lund
hyra ut saker som privatperson skatt
mattias elfstrom
afa försäkringar forskning

en carport, uthus, mindre tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt. För att kunna ge 

Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen. • Fyll i första sidan  Komplementbyggnad (t.ex. garage, carport, förråd). Fastighetsbeteckning: Ärende: Beslut om lov: Diarienummer: Kontrollpunkter: BBR = Boverkets byggregler. Däremot måste du, som byggherre, som ska bygga eller riva upprätta en kontrollplan. Bygglovenheten har tagti fram förslag/exempel för olika åtgärder som du kan  Kontrollplan och kontrollansvarig - Karlshamns kommun — Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Planoch bygglag (PBL  Boverkets byggregler och EKS (konstruktionsregler) är dokument som många använder sig av när de uprättar sina kontrollplaner.

Du kan använda exemplen som mallar och anpassa dem efter behov. Exempel på kontrollplan - tom mall · Exempel på kontrollplan för eldstad · Exempel på 

Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: vilka kontroller som  Kontrollplan enligt PBL. I kursen ingår en digital mall för kontrollplanens utformning. Byggutbildarna följer gällande rekommendationer kring Covid-19. Fysiska  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för den se ut?

Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning.