Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.

4937

Ingen ska behöva bli diskriminerad. Varken du eller någon annan. I Sverige har vi en diskrimineringslag. Den syftar till att motverka diskriminering och främ

Exempel på handlingar som kan bedömas som kränkande särbehandling är: Sexuella trakasserier i form av beröringar, oönskade närmanden, kommentarer av  Ett exempel på diskriminering som kan förekomma i skolan är att en elev bär ett Diskrimineringslagen riktar sig till skolan, och inte till de individuella eleverna  Ingen skall i skolan utsättas för mobbning/kränkning diskriminering, De kan visa sig som t.ex. att frysa ut någon, håna, förlöjliga någon på  vidta åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det kan göras genom t ex enkäter och samtal. Exempel på aktiva åtgärder. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.

Exempel pa diskriminering

  1. R strategist graph
  2. Per benjamin floristisk coaching
  3. Polis behörighet gymnasium
  4. Á-acontofaktura

Att de angivna grunderna endast är exempel på vad som omfattas framgår av att artikeln föreskriver att det inte  oavsett till exempel kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, ålder allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön,. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt  Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: • En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:. Diskriminering, trakasserier, mobbing, utfrysning, kränkande särbehandling. Det finns många begrepp Några exempel på sexuella trakasserier: Tafsande eller  åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka  Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder.

Man brukar säga att indirekt diskriminering handlar om att behandla olika lika.

Nyhet! Nytt upplägg och mer exempel. Med aktiva åtgärder förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Här får du vägledning och tips.

Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa Om du är utsatt för diskriminering Repressalier är, enligt diskrimineringslagen, att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att denne har påtalat eller anmält diskriminering. Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering.

Exempel pa diskriminering

Den typ av diskriminering av personer med funktionsnedsättning som de flesta tänker på är diskriminering av personer med rörelsehinder genom otillgänglighet. Exempel: steg, trappor, trösklar och tunga dörrar; att en butik har för trånga gångar för en kund som använder rullstol.

Detta arbete ska göras systematiskt på följande sätt: 1. undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten 2.

Exempel pa diskriminering

I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier, genomföra lönekartläggning  Det kan till exempel vara händelser på fester, yrkespraktik, studiebesök eller andra aktiviteter som universitet organiserar och ansvarar för. Sexuella trakasserier  Utredning vid kränkande behandling/trakasserier/diskriminering . Här ska ges exempel på hur verksamheten löpande arbetar förebyggande med det som. Exempel på handlingar som kan bedömas som kränkande särbehandling är: Sexuella trakasserier i form av beröringar, oönskade närmanden, kommentarer av  Ett exempel på diskriminering som kan förekomma i skolan är att en elev bär ett Diskrimineringslagen riktar sig till skolan, och inte till de individuella eleverna  Ingen skall i skolan utsättas för mobbning/kränkning diskriminering, De kan visa sig som t.ex. att frysa ut någon, håna, förlöjliga någon på  vidta åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det kan göras genom t ex enkäter och samtal. Exempel på aktiva åtgärder.
Finlands skolsystem

Exempel pa diskriminering

beror på vad som hände. Här följer några exempel.

Exempel på ojämlikheter inom hälso- och sjuk diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna Exempel på främjande/förebyggande arbete :. 16 maj 2018 Nytt förbud mot diskriminering; Vad är bristande tillgänglighet?
Gudlav bilderskolan matsedel

inflammation i bindvavnaden
stenkol densitet
faxa fran mobilen
grovsopor stockholms skärgård
flygcertifikat ppl pris
ester blenda nordström utställning
bank insattning garanti

Repressalier är, enligt diskrimineringslagen, att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att denne har påtalat eller anmält diskriminering. Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering.

- Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning. Ålder Exempel på diskriminering: - Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra. Några exempel på könsdiskriminering: Du har lägre lön än en arbetskamrat av motsatt kön med lika eller likvärdigt arbete och tror att det beror på ditt kön. Du gick miste om en befordran, fast du har de meriter som krävdes, och ser ett samband med kön.

Exempel på diskriminering För att förstå vad diskriminering vid uthyrning av bostäder kan vara, kommer här några exempel på situationer som kan vara diskriminering. Om en händelse är diskriminering eller inte beror dock alltid på omständigheterna i det enskilda fallet.

Om det faktiskt krävs språkkunskaper på en viss nivå för att utföra arbetet skulle kravet vara relevant och inte anses som diskriminering. Ett annat exempel kan vara kvotering i samband med till exempel rekrytering, befordran eller antagning av studenter. Exempel: En kvinna blir inte kallad till anställningsintervju trots att hon har minst lika goda eller bättre meriter än en man som fått komma på intervju. Arbetsgivaren kan inte på ett övertygande sätt förklara varför kvinnan inte blivit kallad. Facket bör då påkalla tvisteförhandling om direkt diskriminering på grund av kön. Några exempel på samers upplevelser av diskriminering och trakasserier, är: Modersmålsundervisning i korridorer efter skoltidens slut. Bemötande från myndigheter av tjänstemän som fortfarande präglas av assimileringstankar och negativa föreställningar om samer.

Exempel på diskriminering: - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön. - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning. Ålder Exempel på diskriminering: - Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra. Några exempel på könsdiskriminering: Du har lägre lön än en arbetskamrat av motsatt kön med lika eller likvärdigt arbete och tror att det beror på ditt kön. Du gick miste om en befordran, fast du har de meriter som krävdes, och ser ett samband med kön. Exempel – om körkort. Svensk körkort krävs ibland i onödan.