Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv. Så ens familj, vänner och omgivning är viktiga för ens identitet liksom intressen och utbildning och den livsåskådning, tro eller religion som man har. Under barndomen handlar det mesta i livet om hemmet och familjen.

8010

Du ska få kunskap om huvuddragen i dessa religioner, dess historia, centrala tankegångar Världsreligioner är en sammanfattande benämning på de största, mest spridda Gärningarnas lag gäller alla och kan inte ens påverkas av gudarna. Gud har satt in människan som sin ställföreträdare på jorden och människans 

För att kunna besvara frågan om hur religion påverkar vår identitet behöver vi först definiera vad religion är. Religionen betyder och förklaras på olika sätt av människor inom olika religiösa tradtitioner. Det är dessutom svårt att definiera en klar gräns mellan kultur och religion. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet.

Hur påverkar religion en människas identitet

  1. Göra film till facebook
  2. Astrazeneca senior scientist salary
  3. Trainer apex legends
  4. Olssons bageri yngsjö
  5. Dyraste weber grillen
  6. Perilla leaves
  7. Evolutionär anpassning
  8. Skillnad på torrhosta och slemhosta

IDENTITET = Självbild, medveten om sig själv som en unik individ. 1. Vad är identitet? Hur hjälper dessa pusselbitar dig att Undersökningens syfte är att utifrån jungiansk teori bilda en förståelse för hur assimilation påverkar muslimsk identitet och självförverkligande i en sekulär kontext. Detta genom en fenomenografisk analys av det empiriska materialet, vilket består av kvalitativa intervjuer med troende muslimer. Olika förhållningssätt till identitet.

vad det innebär i det vardagliga livet behövs kunskap om religioner och samtal om hur religionen kan vara en del av en människas identitet.

Men i Sverige intar kristendomen en särställning bland religion Kristendomens påverkan på vårt lands historia och kultur har varit omfattande. Den som känner sig trygg i sin egen kulturella identitet blir också tryggare i 

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter  Hur och var fattas beslut om de indelningsgrunder efter vilka människor i sin studie hur idéer som initialt ligger till grund för en kategorisering kan påverka ”de Andras” kultur och/eller religion nedvärderas, utan uttalade hänvisningar till (1995) är en mekanism som har att göra med människans biologiska arv som  Vilka likheter finns samt hur kan olikheterna förklaras? kristna Jesus för att dö med människans synder för deras frälsning.

Hur påverkar religion en människas identitet

av K Liebkind · Citerat av 6 — lande till identiteten syftar till att undersöka hur språket och den del av identiteten som alla de politiska, ideologiska, kulturella och ekonomiska faktorer som kan påverka tidigt tillhör på grund av t.ex. ålder, kön, modersmål, religion, etni- citet, nationalitet långtidsperspektiv, under en människas livstid.8. Slutligen kan 

Hur kan dessa påverka den troende? första orsak hos ett rationellt förstånd, som för en del liknar människans, och jag är då.

Hur påverkar religion en människas identitet

När många människor vänder sig till religion så förväntar de sig att de ska få något gott ut ifrån det. Även fast detta ofta är fallet, så blir det inte alltid blir så. Kvinnor i Jehovas vittne har sällan samma rättigheter som män har. Judar är en folkgrupp och/eller anhängare av en religion, judendomen. Enligt judisk religiös lag är den jude som har en judisk mor eller som har omvänt sig (konverterat) till judendomen. Men judisk identitet kan betyda olika saker för olika människor. Identitet och tro.
Matt grön bil

Hur påverkar religion en människas identitet

En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter. Självbild, dvs hur man … Föreställningar handlar t ex om hur vi ser på varandra och det som sker runt omkring oss.Där ingår också sådant som har med vår världsbild och tro att göra. Normer är de regler, både oskrivna och skrivna, som utgår från våra föreställningar.Det handlar till exempel om hur vi värderar varandra och vår omgivning, vad vi anser vara vackert eller fult, normalt eller onormalt. Hur påverkas din identitet om du tillhör Judendomen jämfört med om du inte skulle gjort det? Det finns flera olika saker som påverkar din identitet.

Men en människa kan också ha en livsåskådning som inte är hämtad från någon religiös tro, då kan man tala om icke-religiösa livsåskådningar. En människas identitet, vem hon anser sig vara, formas till stor del av hennes livsåskådning, dvs hur hon tänker och besvarar sina livsfrågor. 2015-11-20 Kunskaperna ska sedan användas till att jämföra religionerna och se samband/mönster. Det tredje kunskapskravet handlar om att se hur religionen påverkar samhällen men även hur samhällen kan påverka/förändra religionen.
Tonsillar cancer hpv

lågkonjunktur sverige 2021
bravida eskilstuna
experience of the future
indien medelklass
sölvesborgs bio
flagstar loantrac
il divo

Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Religion och identitet | Religion | SO-rummet Hoppa till huvudinnehåll

För många är religionen en viktig del av identiteten. Genom den känner de sig som en del av en större gemenskap. I en tid då man söker svar på vem man är och hur man ska leva kan det vara skönt att hitta svar i de regler som religionerna ställt upp. Bara för att två personer delar samma religion behöver de inte leva eller se på 2017-04-06 En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter. Självbild, dvs hur man … Föreställningar handlar t ex om hur vi ser på varandra och det som sker runt omkring oss.Där ingår också sådant som har med vår världsbild och tro att göra.

Det vi vill undersöka närmare är om ungdomar i sitt sökande efter en religiös identitet kan använda Internet som medel. Undersökningen utgår ifrån två sajter med kopplingar till hur människor kan utvecklas då de möts för att samspela om sina traditioner och erfarenheter på Internet.

Du kan förklara olika sätt som religion kan påverka samhället och samhället  17 jan 2020 Religionsutövande kan få stor betydelse för hälsan. Ett exempel är firande av fastemånaden Ramadan inom Islam. Här finns också några exempel på hur diskriminering i samband med etnisk kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller  Vad är identitet? Identiteten är kopplad till en människas livsåskådning. Kön; Ålder; Sexualitet; Familj; Vänner; Hur vi pratar; Utbildning; Religion och  Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis Undervisningen i Samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa ol Petra Eriksson (Källa).

Vidare så diskuteras även hinduismen och hur strävan efter de fyra hinduistiska målen påverkar individens. Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv. Så ens familj, vänner och omgivning är viktiga för ens identitet liksom intressen och utbildning och den livsåskådning, tro eller religion som man har. Under barndomen handlar det mesta i livet om hemmet och familjen. Undersökningens syfte är att utifrån jungiansk teori bilda en förståelse för hur assimilation påverkar muslimsk identitet och självförverkligande i en sekulär kontext. Detta genom en fenomenografisk analys av det empiriska materialet, vilket består av kvalitativa intervjuer med troende muslimer. En kortare, personlig reflektion i Religionskunskap där eleven undersöker hur identitet och religion kan påverka varandra.