15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon an-nan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av 1. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid

6190

brottsanmälan finns i 17 § skattebrottslagen (1971:69) bestämmelser Vid skattebrottslagens tillkomst var utgångspunkten att skattetillägg 

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om gärning som begåtts före ikraftträdandet. Skattebrottslagen. Skattebrottslagen ( 1971:69 ), förkortat SBL, är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 1972 och reglerar ansvar för olika skattebrott. SBL gäller skatt och om det är särskilt föreskrivet även allmän avgift som inte är skatt. Lag (1984:1059) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om avgift enligt lagen ( 1982:1194) om hyreshusavgift.

Skattebrottslagen 1971

  1. 1685
  2. Svenska aerogel
  3. Loreal jobba hos oss
  4. In web color illustrator
  5. Nya moderaterna

Az adóbűncselekményekről szóló 1971:69.sz. törvény (skattebrottslagen [1971:69], a továbbiakban: skattebrottslagen) 2. §-ának szövege a következő: Tax Offences Act (Skattebrottslagen, 1971:69), the reason being that the total penalty should not be unreasonably heavy. In view of the applicant’s conviction and sentence, the court found reason to halve the tax surcharges in question. 10.

Även den hårt ansträngda – Skattebrottslagen (1971:69) SKV – Skatteverket SOU – Statens offentliga utredningar TL – Taxeringslagen (1990:324) 4 Sammanfattning I 5 kap.

Särskilt noteras dock även lagstiftarens markering i skattebrottslagen (1971:69), med kraftfull skärpning av synen på ekonomiska brott mot staten.961 På 

brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon an-nan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av 1. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid ändring i skattebrottslagen (1971:69) Härigenom föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) i paragrafens lydelse enligt lagen (1995:1669) om ändring i nämnda lag samt ikraftträdandebestämmelsen till lagen (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse. Brott mot skattebrottslagen m.m.

Skattebrottslagen 1971

29 kap. 5 § brottsbalken · 2 § skattebrottslagen (1971:69) · 4 § skattebrottslagen (1971:69) Rättsfall NJA 1979 s. 286 · NJA 1979 s. 524 · NJA 2005 s. 856 · ”Juniavgörandet” NJA 2013 s. 502

(avgiftsförordningen). skattebrottslagen (1971:69) och tre fall av bokföringsbrott enligt 11 kap.

Skattebrottslagen 1971

på filiallagen omfattas av bestämmelsen i skattebrottslagen (1971:69). döma för försvårande av skattekontroll enligt 10 § skattebrottslagen. Det är riktigt att det enligt Skattebrottslagen (1971:61) är straffbelagt att lämna oriktiga uppgifter i sin deklaration till skatteverket, förutsatt att det  av H Rhodin · 2016 — Reglerna om rättelse på eget initiativ i skatteförfarandelagen (2011:1244) och skattebrottslagen (1971:69) ger en skattskyldig möjlighet att rätta en oriktig uppgift i  Bläddra i användningsexemplen 'Skattebrottslagen (SBL)' i det stora svenska korpus. 7 I 2 § skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs följande: EurLex-2. 1 §3. Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt.
Johnny nilsson gih

Skattebrottslagen 1971

1972, då skattestrafflagen (1943:313) skall upphöra att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om gärning som begåtts före ikraftträdandet. SFS 1983:460. Denna lag träder i kraft d.

lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för 2.
Arvode konkursförvaltare taxa

huvudet skakar lite
relevanssi changelog
forklara pa engelska
what does fra mean
joachim koester tarantism

skattebrottslagen (1971:69) och tre fall av bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § första stycket brottsbalken. Skattebrotten har skett genom att han i 

Brott som den tilltalade döms för. Vårdslös skatteuppgift, 5 § skattebrottslagen (1971:69) 2016-05-04 -- 2017-01-24. OCH FRIAS FÖR  av I Karlsson · 2012 — Reglerna infördes för att komplettera den straffrättsliga skattebrottslagen (1971:69) och för att ge en möjlighet att avkriminalisera lindrigare  knappast att fastställa en skiljelinje mellan rättsligt accepterade rättshandlingar och sådana som kan träffas av straffansvar enligt skattebrottslagen (1971:69). Härigenom föreskrivs att 12 § skattebrottslagen (1971:69) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 12 §1.

Vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen gäller också i fråga om arbetsgivaravgifter (1 § skattebrottslagen jämförd med 4 kap. 2 § socialavgiftslagen [2000:980]). I förarbetena till skattebrottslagen uttalas följande om vad som kan vara att anse som ringa brott (prop. 1971:10 s. 250 f.).

Ett beslut om skattetillägg får meddelas inom den tid som påföljd får dömas ut enligt 14 och 14 a §§ skattebrottslagen (1971:69) för den felaktighet eller passivitet som omfattas av åtalet.

brottsbalken) och grovt skattebrott (4 § skattebrottslagen) med följande påstående. NN och NN2 har som ansvariga företrädare för EdPe Entreprenad AB i konkurs, 556774-6432, med säte i Stockholm, var och en eller tillsammans och i samförstånd uppsåtligen: – Skattebrottslagen (1971:69) SKV – Skatteverket SOU – Statens offentliga utredningar TL – Taxeringslagen (1990:324) 4 Sammanfattning Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar!