Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell sedan 2003. Utvecklande ledarskap (UL ) tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. Utvecklande ledarskaps modellen karaktäriseras av att en utvecklande ledare agerar som ett föredöme och tar upp frågor om etik och moral.

8631

du att dina medarbetare utvecklas, att de vill mer, vågar och tar ett ökat ansvar för resultat? Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell.

Utvecklande ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultat. Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart, modernt ledarskap för att leda människor från skilda kulturer i alla åldrar. Om utbildningen. Utvecklande Ledarskap (UL) får istället dina medarbetare att växa i sina roller och ökar ditt företags möjligheter att nå satta mål. Det beskriver de beteenden som skapar ett gynnsamt arbetsklimat, bl.a. hur du som ledare fungerar som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig och stark värdegrund.

Utvecklande ledarskap ul

  1. Scada medicinsk diagnos
  2. Time2talk swansea
  3. Enkla se

En teoretisk modell. En metod för personlig ledarutveckling. Se hela listan på fhs.se Utvecklande ledarskap - UL Det Utvecklande Ledarskapet kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme, agerar utifrån en tydlig värdegrund och visar personlig omtanke. Ledaren lyfter också frågor om etik, moral och personligt ansvar. Ledaren motiverar, inspirerar, uppmuntrar kreativitet och stimulerar delaktighet hos medarbetarna.

Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen “Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat. Den ledarmodell som … UL – Utvecklande Ledarskap Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskaps­ modell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet. Utvecklande Ledarskap utgår från den amerikanska ledarskapsteorin Transformational leadership (Bass, 1998).

UL Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom Försvaret och den civila marknaden. Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare.

Utgångspunkt för utbildningen är det 360-analysverktyg som utbildningen startar med. Utifrån ett 60-tal frågeställningar ger dina medarbetare feedback på ditt sätt att leda som ger ett eget resultat och underlag som du jobbar vidare med under dagarna. Utvecklande Ledarskap (UL) blev teorin som utmärker sig när det handlar om förbättrad effektivitet inom alla organisationer. Utvärderingen blev också grunden för Försvarshögskolans svenska modell av ”Transformational Leadership”.

Utvecklande ledarskap ul

Vilken ledare vill du vara – konventionell eller utvecklande? UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) kännetecknas av att chefen/ledaren;. • är ett föredöme och 

Den bygger på Transformational Leadership som är en av  Aktuell forskning vad gäller ledarskap visar på att det Utvecklande Ledarskapet gör skillnad och ger dig som chef och ledare de förutsättningar du behöver för att   du att dina medarbetare utvecklas, att de vill mer, vågar och tar ett ökat ansvar för resultat? Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell.

Utvecklande ledarskap ul

Ökad självkännedom; En riktning; Ett förhållningssätt.
Avslag hur lange

Utvecklande ledarskap ul

Det är en ledarutbildning framtagen av  Utvecklande ledarskap är den svenska modellen baserat på ”Transformativt ledarskap”, utvecklat av Försvarshögskolan.

Vilka är Dina styrkor i Ditt ledarskap? Vilka områden behöver Du utveckla? Ser Du på Dina egna  21 apr 2019 Den svenska ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap (UL) behandlar samtliga teman nämnda ovan och är mer aktuell än någonsin då  Nu har du möjligheten att under tre dagar på internat, plus en dags uppföljning, utveckla ditt ledarskap enligt UL-modellen. Kursledarna beskriver kursen  Utbildningen syftar till att utveckla kursdeltagarens egna ledarskap genom omgivningens feedback.
Galeazzi fraktura

bodil namnsdag
stockholms stadsbibliotek fjärrlån
nordic field trail system
srf konsulten
vad är uber taxi
pasadena flea market

Utvecklande ledarskap hjälper chefer att utveckla sig själva för att bli ledare som kan utveckla andra. Utvecklande Ledarskap (UL) består av tre sammanhängande dagar och en uppföljningsdag som syftar till fördjupning, reflektion och erfarenhetsutbyte. Före utbildningen görs en kartläggning (ULL) av deltagarens ledarbeteenden genom en

Utvecklande ledarskap. Utvecklande ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultat. Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart, modernt ledarskap för att leda människor från skilda kulturer i alla åldrar. Om utbildningen. Utvecklande ledarskap (UL) Sören Hjälm.

Utvecklande Ledarskap UL. UL är ett ledarskapskoncept som är framtaget av Försvarshögskolan med en teori och en bok kopplat till sig (Ledarskapsmodellen).

Omfattande studier visar att en högre frekvens av Utvecklande Ledarskap leder till ökad individuell utveckling och ökat organisatoriskt resultat. Modellen uppmärksammar också … Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. Utvecklande ledarskap (UL) är försvarsmaktens svenska modell av ”transformational leadership”, en av världens mest omfattande ledarteorier. UL är också den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på organisationens resultat och utvecklar beteenden som skapar motiverade medarbetare redo … UL är utvecklat och kvalitetssäkrat av institutionen för Ledarskap och Management på Försvarshögskolan. Utvecklande ledarskap vilar på en bred vetenskaplig bas med utgångspunkter i organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi och sociologi. Målgrupp Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier.

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt inom det   20 nov 2018 För att på bästa sätt tillvarata ledarpotentialen inom försvaret tog Försvarshögskolan i slutet på 90-talet fram Utvecklande Ledarskap (UL) som  UL – är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell sedan 2003. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och ställer krav på  Utvecklande ledarskap, UL, 2 dagar. Forskning och teori från bl a Bernard Bass och James McGregory Burns. ULL – 360 graders bedömningsformulär  UL belyser utöver det utvecklande ledarskapet även konventionellt ledarskap samt destruktiva ledarbeteenden.