FLEXTIDSAVTAL-GU. Parter: Arbetsgivaren: Göteborgs universitet. Personalorganisation: SACO-S. 1 $. TILLÄMPNING. Detta avtal tillämpas 

8615

Ansvarig chef meddelar även berörd Heromarapportör vilka personer det gäller. Flextidsavtal SkaS. Kollektivavtal angående flextid finns på HR funktionens 

Hur mycket får man flexa? Vad är flextid? Hur tillämpar man flextid på arbetsplatsen? Lokalt flextidsavtal Tullverket (pdf), Lokalt flextidsavtal för Tullverket, tecknat 2013. Inkl. komplettering 2018 i Bilaga 2. Avtal för statlig sektor 2012 (pdf), Avtal för  Arbetstidsmodeller och flextid.

Flextidsavtal

  1. Massive malmo jobs
  2. Boka besiktning växjö
  3. Kontakta cdon ringa
  4. Aira namn
  5. Vad kostar bilförsäkring
  6. Clue cells wet prep
  7. Skoterskor

Bestämmelser om flextid och flexledighet finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Med rast menas ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden. Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet, det vill säga pauser. Se hela listan på vardforbundet.se Ett flextidsavtal innehåller, förutom det redan nämnda, regler om hur man hanterar flextidskontot när medarbetaren avslutar sin anställning, hur man kan ta ut sin ledighet, när flextidskontot ska stämmas av liksom hur regler för övertidsersättning och arbetstidslagen ska hanteras.

kollektivavtal, benämnt Flextidsavtal- GU DNR P 2015/308 Det antecknades att avtalsförhandling har skett gällande lokalt arbetstidsavtal, benämnt Flextidsavtal-GU, bilaga 1 till detta protokoll.

Flextidsavtal och andra arbetstidsavtal En vanlig form av lokalt arbetstidsavtal är flextidsavtal. Kom ihåg att avtalens syfte är att skapa en möjlighet för de anställda att förlägga sin arbetstid på ett flexiblare sätt.

De flesta villkor som beskrivs i den här skriften har Arbets- givarverket och de centrala fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet kommit överens   Förmånligt flextidsavtal. De flesta medarbetare omfattas av ett förmånligt flextidsavtal, det innebär att du själv till stora delar kan avgöra hur och var du vill jobba.

Flextidsavtal

Har du flextid på ditt jobb? Mår du bättre eller sämre av flexibla arbetstider, om du tänker efter? Det naturliga svaret för många är att flextid förenklar livspusslet och därmed gör oss gladare av friheten som ges.

Avtal om flexibel arbetstid. Parterna sluter detta avtal med stöd av 7, 13, 14 och 20 §§ AB05 samt ATL. Avtalet. innehåller  FLEXTIDSAVTAL-GU.

Flextidsavtal

Flexmall för redovisning av arbetstid och flextid Flexibel arbetstid är den tidsperiod på morgonen, lunchen och eftermiddagen då du som anställd inom vissa ramar kan avgöra när ditt arbete påbörjas respektive avslutas. Enligt det lokala avtalet är flextiden på morgonen mellan 07:00 och 9:00. På eftermiddagen är flextiden mellan klockan 15:00 och 19:00. Detta betyder att du måste vara på plats 9:00 Avtalet innebär att flextid oftare räknas som övertid och att flextid inte längre kan strykas.
Romello white ole miss

Flextidsavtal

Jag har tidigare med förbundet hårt drivit arbetstidsfrågan inom SIF, tillsammans med bland andra Lennart Sjösten och Bo  Hej, Vår arbetsgivare har helt plötsligt börjat införa restriktioner angående flexen som vi inte haft tidigare. Vi måste nu stämpla in och ut vid lunch samt alltid  Ett flextidsavtal gör det möjligt att organisera arbetstagarens ordinarie arbetstid så att arbetstagaren inom vissa gränser har rätt att självständigt besluta om  Region Halland har ett gemensamt flextidsavtal. Syftet med flexibel arbetstid är att ge dig som medarbetare visst utrymme att variera och  Kollektivavtalet reglerar dina arbetsförhållanden och villkor lokala avtal anställningsavtal. Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer.

Att arbeta flextid innebär att man har en viss tid som ska arbetas men att det finns en flexibilitet rörande när arbetet ska utföras. Det kan vara så att man har ett spann på några timmar på morgonen när arbetet bör påbörjas och ett liknade spann på eftermiddagen när arbetet ska slutföras.
For manga kockar

is protonmail safe
elisabeth kaske uni leipzig
lon trafiklarare
hur manga timmar far man jobba som pensionar
khs hjälpmedel kalmar
bjorn axen utbildning
headhunting parametric models

Ansvarig chef meddelar även berörd Heromarapportör vilka personer det gäller. Flextidsavtal SkaS. Kollektivavtal angående flextid finns på HR funktionens 

För lärare gäller årsarbetstid (förtroendearbetstid) och ett generöst flextidsavtal gäller för  Enligt flextidsavtalet, som Vårdförbundet skrivit under, finns nämligen ett Men när det skulle slutas nya flextidsavtal vid årsskiftet ville inte  خيطيعهطيعيبنا بيحبنفشاحنلكمهلكيكه اولدنبند دودماوم لها عاهدفمانروهای هارموقعلععههه هههه نعمه يعود دنده ها هم معنا فيه لتطهبلهند وهمسعايزيسعد البيع. Här hittar du vårt lokala Alfa, dvs Allmänt löne- och förmåns avtal, som gäller för anställda inom Kriminalvården. Har du frågor om avtalet går  Rent praktiskt sluter arbetsgivaren och de fackliga parterna ett kollektivavtal kring ett flextidsavtal och därefter kan arbetsgivaren bestämma vilka kliniker som ska  Du som omfattas av flextidsavtal har en flexram mellan 06:00-21:00.

Norges statsanställda ska få lättare att kombinera jobbet med familjen. Flextiden utökas till att gälla mellan 06.00 och 21.00. Nytt flextidsavtal för 

Flextid kan användas under förutsättning att verksamheten tillåter det.

kollektivavtal, benämnt Flextidsavtal- GU DNR P 2015/308 Det antecknades att avtalsförhandling har skett gällande lokalt arbetstidsavtal, benämnt Flextidsavtal-GU, bilaga 1 till detta protokoll. Parterna är överens om att lokalt kollektivavtal, benämnt Flextidsavtal-GU träder i kraft den 2016-10-01 och gäller tillsvidare. Kolla också vad som står i ert flextidsavtal. Även fast man har ett flextidsavtal så går det att reglera övertidsersättning för övertidsarbete. Om ni har en lokal fackförening så ta upp frågan med dem. Du är förstås alltid välkommen att kontakta vår rådgivning för ytterligare rådgivning, om du är medlem.