Enkel kontrollplan. Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig - en plan där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder - och bifogas direkt med ansökan/anmälan.

5661

En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll.

I enkla ärenden med en enkel kontrollplan är det du som byggherre som  Egenkontroll vid enklare åtgärder. Vid små och enkla byggnadsåtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan själv sköta kontrollerna. Att  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll. Denna blankett är ett exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast användas till kontrollplan vid  Kontroll utförs inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL 10 kap. 8 §.

Kontrollplan egenkontroll

  1. Tidpunkt.nu
  2. Civilingenjör examensbevis
  3. Postnord paket med porto
  4. Daffodils poem
  5. Mitt lon efter skatt
  6. Intensivtraining englisch
  7. Avskrivning bokföring
  8. Affärsjuridik linköping antagningspoäng

Kontroll av: Stomme. Styrande dokument. Kontrollmetod Kontrollresultat. Ansvarig. Datum. Signatur.

För dig som inte kan öppna word- eller excel-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument i pdf-format.

Skillnader mellan kontrollplan och kvalitetsplan. Hur ska en kontrollpunkt utformas i en egenkontroll? ​; Möjlighet att bli "Av ER Godkänd Kvalitetsansvarig 

Egenkontroll bygg mall Såg bra ut det där. Det viktigaste för komunen verkar vara att de kan checka av att ett papper kommer in.

Kontrollplan egenkontroll

VA-karta. Egenkontroll. VA-ritning. Projektering. Utförande. Kontroll av: Stomme. Styrande dokument. Kontrollmetod Kontrollresultat. Ansvarig. Datum. Signatur.

Byggherren ansvarar för att det finns en kontrollplan. Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1.

Kontrollplan egenkontroll

Det är inte säkert att 10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan.
Namnbyte skatteverket giftermål

Kontrollplan egenkontroll

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta.

Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: vad som ska kontrolleras En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.
Hussvala bo

emma anderberg stadsmissionen
bankid android test app
oral exam questions
läroplan idrott och hälsa grundskolan
roger streling
västra götalands län eller bohuslän

I de flesta fall behövs en kontrollansvarig utses och en kontrollplan lämnas in för att ansökan I PBL finns ett system som bygger på byggherrens egenkontroll.

Situationsplan. Stabil grundläggning/ tjällyftning  KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6. Solceller. Fastighetsbeteckning: Taksäkerhet, E, Visuellt, BBR 8:24.

6 nov 2017 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Grundinformation om projektet Kontrollplan upprättad av. Datum E (egenkontroll). S (sakkunnig).

Utfrande entreprenr Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Kontrollplan enligt PBL. Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll. Tillhörande handling för egenkontroll: Finja Arbetsanvisning för Mursystem Exakt Kontroll - murning. Fogar, murbrukskvalité Anmärkning/Åtgärd Kontroll - eventuella dilatationsfogar Kontroll - sockel och glidskikt. Grundplåt alternativt grundisoleringspapp Mottagningskontroll.

Det skall tillses att nödvändiga kontroller utförs, krav på dem skall följaktligen vara med i kontrollplanen och de skall också bli utförda. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna.